Φωτογραφίες Αρχείου από το www.acim.org

Χαριτίνη, FACIM, Temecula, Φεβρουάριος 2012