Τι είναι;

Μία Εισαγωγή

Το Ένα Μάθημα στα Θαύματα είναι ένα πλήρες πνευματικό σύστημα σκέψης. Η ύλη του αποτελείται από τρία μέρη: ένα Κείμενο, ένα Βιβλίο Εργασίας Μαθητών, και ένα Εγχειρίδιο για Δασκάλους. Διδάσκει ότι η οδός για την συμπαντική αγάπη και ειρήνη, δηλαδή την ενθύμηση του Θεού, είναι η αναίρεση της ενοχής η οποία γίνεται με εργαλείο την συγχώρεση. Γι' αυτό το Μάθημα εστιάζει στην θεραπεία των σχέσεων και στο πως αυτές μπορούν να γίνουν ιερές. Το Ένα Μάθημα στα Θαύματα επίσης τονίζει ότι αποτελεί μία εκδοχή της συμπαντικής διδακτέας ύλης, της οποίας υπάρχουν "πολλές χιλιάδες" εκδοχές. Επομένως, παρόλο που η γλώσσα του Μαθήματος είναι του παραδοσιακού Χριστιανισμού, η ύλη του Μαθήματος είναι ανεξίθρησκη πνευματικότητα. Γι' αυτό το Ένα Μάθημα στα Θαύματα είναι μία συμπαντική πνευματική διδασκαλία, και όχι μία θρησκεία.

Το Κείμενο παραθέτει την θεωρία του Μαθήματος και αναπτύσσει την εμπειρία της συγχώρεσης που είναι ο στόχος του Μαθήματος. Ως προς αυτό, το Μάθημα δηλώνει ότι "ο στόχος του για εσένα είναι η ευτυχία και η ειρήνη" (Κ.13.ΙΙ.7:1). Το Κείμενο επίσης εξηγεί την βάση για τον φόβο και την ενοχή, και πώς αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μέσω των θαυμάτων, τα οποία ορίζονται ως οι μέγιστες "εκφράσεις της αγάπης". Το θαύμα ορίζεται ως η μετακίνηση της αντίληψης από τον φόβο στην αγάπη.

Το Βιβλίο Εργασίας Μαθητών περιλαμβάνει 365 μαθήματα, με μία άσκηση για κάθε ημέρα του έτους. Αυτό το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί την εκκίνηση μίας διαδικασίας για την αλλαγή του νου και της αντίληψης του μαθητή, παρότι δεν είναι ο στόχος του να φέρει την ολοκλήρωση της μαθητείας για τον μαθητή. Όπως δηλώνεται στον Πρόλογο του Μαθήματος "Στο τέλος, ο αναγνώστης
αφήνεται στα χέρια του δικού του Εσωτερικού Δασκάλου, ο Οποίος θα κατευθύνει όλη την μετέπειτα μάθηση όπως ο Ίδιος κρίνει"

Το Εγχειρίδιο Δασκάλων έχει γραφτεί υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και δίνει απαντήσεις σε κάποιες από τις πιο πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ο μαθητής. Επίσης περιλαμβάνει μία αποσαφήνιση κάποιων όρων που χρησιμοποιεί το Μάθημα, εξηγώντας τους στο θεωρητικό πλαίσιο του Κειμένου καθώς για την πρακτική τους εφαρμογή σ' όλο το Βιβλίο Εργασίας.

Το Ένα Μάθημα στα Θαύματα έχει "γραφτεί" από την Δρ. Helen Schucman μέσω μίας διαδικασίας εσωτερικής υπαγόρευσης, την οποία αναγνώρισε ότι ερχόταν από τον Ιησού. Η Έλεν ήταν κλινική και ερευνητική ψυχολόγος και μόνιμη Καθηγήτρια της Ιατρικής Ψυχολογίας. Είχε την βοήθεια του επικεφαλής του τμήματός της, Δρ. William Thetford, ο οποίος επίσης ήταν μόνιμος Καθηγητής της Ιατρικής Ψυχολογίας στο Ιατρικό Κέντρο όπου αμφότεροι εργάζονταν.

Η πρώτη έκδοση του Ένα Μάθημα στα Θαύματα έγινε το 1975, την χρονιά που η Δρ. Schucman μετέφερε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για το Μάθημα στο Ίδρυμα Εσώτερης Γαλήνης (FIP).

Τι ακριβώς είναι το Ένα Μάθημα στα Θαύματα; Η περιληπτική εισαγωγή, που παρατίθεται στο Κείμενο, είναι αρκετά σαφής και σύντομη. Λέει:

"Αυτό είναι ένα μάθημα στα θαύματα. Είναι ένα απαιτούμενο μάθημα. Μόνο ο χρόνος που θα το κάνεις επαφίεται σε σένα.Η ελεύθερη βούληση δεν σημαίνει ότι μπορείς να διαμορφώσεις την διδακτέα ύλη.Σημαίνει μόνο ότι μπορείς να επιλέξεις αυτό που εσύ θέλεις σε μία δεδομένη στιγμή.Το μάθημα δεν στοχεύει να διδάξει το νόημα της αγάπης, γιατί αυτό είναι πέρα απ' ό,τι μπορεί να διδαχτεί. Στοχεύει όμως στο ν' απομακρύνει τα εμπόδια της επίγνωσης για την παρουσία της αγάπης, η οποία είναι η φυσική σου κληρονομιά. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος, αλλά αυτό που εμπεριέχει τα πάντα δεν μπορεί να έχει κανένα αντίθετο.

Αυτό το μάθημα μπορεί επομένως να συνοψιστεί πολύ απλά ως εξής:

Τίποτα πραγματικό δεν μπορεί ν' απειληθεί. Τίποτα μη-πραγματικό δεν υπάρχει. 

Σ' αυτό έγκειται η ειρήνη του Θεού"

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα για το πώς ήρθε