Το Μακεδονικό ζήτημα και το Μάθημα - ηχητικό αρχείο

2018-01-23 00:00

Είναι συνηθισμένο να θεωρείται ότι ο "πνευματικός" άνθρωπος είναι αποστασιοποιημένος από τα δρώμενα του κόσμου γύρω του... Όμως ΔΕΝ είναι αυτό που το Μάθημα διδάσκει. Εφαρμόζοντας πρακτικά τις Αρχές του Μαθήματος, καταλαβαίνουμε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι "εδώ" με την πλήρη φόρτιση του πνεύματος.

ηχητικό αρχείο 23 Ιανουαρίου 2018